www.0222.com010-87365811 董司理
葡京官方线上网址
当前位置: > 产物中央 > GE照明
新葡京www.0267.com

GE 迷你金卤灯胆GU10 35W/942 SP

重要用于贸易照明

GE MR16 GU10 35W/942/930 /FL/SP 本品寿命少,体积小,实用普遍,高效节能。